Heb je nog vragen? Laten we even praten:

#HREA Award Winner

Privacyverklaring

Werken bij eyes+more

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van deze website en op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken. Indien je daarvoor toestemming geeft kunnen we jouw gegevens doorgegeven aan andere bedrijven van nexeye B.V. die mogelijk een geschikte functie voor jou hebben, zoals Hans Anders Nederland B.V.

Contactgegevens

eyes + more B.V. is onderdeel van de nexeye B.V. De eerstgenoemde vennootschap wordt hierna “eyes+more” genoemd. eyes + more staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12056992.

eyes + more is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven. eyes + more gaat zorgvuldig om met de gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze contactgegevens zijn:

eyes + more
Postbus 838
4200 AV Gorinchem
privacy@eyesandmore.nl
Telefoonnummer: 088 – 274 55 36 (lokaal tarief)

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per telefoon, e-mail of per post bereiken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van deze verwerking verzamelen en slaan wij diverse persoonsgegevens van u op. Hieronder hebben wij opgesomd welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken.

 • Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres, opleidingen, beschikbaarheid, CV en motivatie.
 • Social ID (o.a. Linkedin, snapchat, etc)
 • (indien van toepassing) de resultaten van een screening, assessment, psychologisch onderzoek of medische keuring;
 • controle van de identiteit tijdens een sollicitatiegesprek door middel van een origineel identiteitsbewijs (wij maken nog geen kopie van het identiteitsbewijs en bankpas, dat is wel het geval indien u wordt aangenomen).

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens bewaren wij ten hoogste vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming hebt gegeven om uw gegevens langer te bewaren. In het laatste geval bewaren wij uw gegevens niet langer dan een jaar, tenzij u na deze periode opnieuw toestemming geeft.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Werving en selectie
 • om met u te communiceren;
 • om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarop u solliciteert;
 • (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een social media onderzoek;
 • (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een screening, VOG assessment;

Bij deze verwerking wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door het verzenden van een verzoek daartoe per e-mail naar privacy@eyesandmore.nl

Delen van persoonsgegevens

Wij schakelen bij de uitvoering van de recruitmentprocedure derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken voor de doeleinden van eyes+more, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker en heeft eyes+more de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Daarnaast sluiten wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst, zoals met TeamTailor.

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties of andere overheidsorganen.

Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven kunnen we uw gegevens doorgegeven aan andere bedrijven binnen nexeye B.V. die mogelijk een geschikte functie voor u hebben, zoals Hans Anders Nederland B.V.

Doorgifte van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen die zich bevinden in landen buiten de EU/EER (‘derde landen’) of aan internationale organisaties.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
 • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien er sprake is dat de verwerking van uw persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés plaatsvindt op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Ter uitoefening van uw rechten kunt u een e-mail sturen naar privacy@eyesandmore.nl of een brief naar eyes + more, t.a.v. de Data Protection Officer, Papland 21, 4206 CK Gorinchem.

Voor verificatiedoeleinden kunnen we u om bewijs van uw identiteit vragen. We streven er naar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Meer informatie kunt u vinden op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzingen van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te wijzigen. We raden u aan om regelmatig te controleren of deze privacyverklaring is gewijzigd. In voorkomende gevallen zullen we u via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 10-11-2022

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

We zijn meer dan een optiekketen! Voor ons is een bril meer dan alleen een bril. Het is een modestatement waarmee we elke dag onze individuele stijl benadrukken, en daar kan je er niet genoeg van hebben. Dat is precies wat we doen bij eyes + more met ons unieke concept in Europa: gewoon goede brillen voor een concurrerende prijs.
Vind je volgende baan

Waarom we graag bij eyes + more werken

We ontmoeten elkaar op ooghoogte

We respecteren en waarderen individualiteit. We ontmoeten elkaar op ooghoogte, gaan respectvol en waarderend met elkaar om. Als iets niet volgens plan verloopt, raken we niet in paniek, maar we zoeken samen naar oplossingen en bereiken onze doelen als team. Bij ons gaat het om het WIJ, maar ook om jouw JIJ. Leren, verdere ontwikkeling en echte carrièrekansen zijn deel van eyes + more.
Bij onze verhalen van medewerkers